Evidensbaserad psykologisk
och psykosocial öppenvård i Gävleborg och Stockholm

Sedan 2013 arbetar vi med evidensbaserad öppenvårdsbehandling av all form
av destruktivt beteende där alkohol- och/ eller drogproblematik ofta
förekommer i någon grad eller omfattning.

Beroendeutveckling och hjärnans belöningssystem

Vikten av att uppdatera beroendevården utifrån nya vetenskapliga rön

Forskningen om beroende går snabbt framåt. Man vet nu att utvecklingen av ett beroende har ett påtagligt neurobiologiskt underlag, och kunskaperna blir alltmer detaljerade. Olika tankemodeller integreras – biologiska, psykologiska och sociala. I samma takt bör vårdgivares behandlingsmetoder anpassas efter nya rön, och det finns idag flera behandlingsmetoder som är säkerställt effektiva.

Bakgrund & empiriska stöd

SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) ger oss via Socialstyrelsens riktlinjer löpande uppdateringar om hur vi ska arbeta evidensbaserat och effektivt.  

Bedömning & diagnos

ADDIS, ADAD och NODS är exempel på adekvata metoder som används av oss för att definiera problem och dess omfattning och därmed kunna matcha rätt insats.  

Vår öppenvård

Med kompetens, tålamod, rätt metoder och mycket tid tillsammans är vår öppenvård ett fullgott alternativ till institutionsvård.  

Beroendevård

Beroendevården ser lite olika ut beroende på substans. Ibland kompletteras vår insats med läkemedel. Spelberoende är numera likställt med substansberoende.  

Personalärenden

Vi har avtal med flera arbetsgivare för att vid personalärenden erbjuda vår öppenvård, där personen det gäller oftast kan fortsätta arbeta parallellt med behandlingen.  

Metoder

Läs om våra metoder – vetenskapligt förankrade och rekommenderade av Socialstyrelsen.  

Det är vi som hjälper dig hitta rätt

Jonas Hedwall
Susanne Melin
Magnus Gustafsson
Lasse Wennerberg
Stefan Björn
Katrin Reinhold
Mia Wiklund