Arbetsgivarstöd

Vi arbetar med personalärenden där en medarbetare eller anställd antas vara i behov av någon form av bedömning och/ eller behandlingsinsats. Detta företrädesvis i samråd med personen det angår, arbetsgivare, eventuell HR-personal och företagshälsovården.

Personalärenden/arbetsgivarstöd

Efter utredning av problematikens art och omfattning, vanligtvis via genomförande av en ADDIS, skräddarsys en öppenvårdsbehandling som motsvarar behov. Den anställde kan fortsätta arbeta – även om viss nedgång i arbetstid kan vara nödvändig för att ge tid för behandlingssamtal. Behandlingstid och omfattning bestäms utifrån problematik och bedömda behov, men det absolut vanligaste är ett upplägg om två samtal/ vecka under minst tre månader för att sedan glesas ut och övergå från primärvård till eftervård. Vår psykologiska och psykosociala öppenvårdsbehandling är individuell och metoderna som används är CRA, MET, KBT, Återfallsprevention och/ eller Tolvstegsbehandling. Vid planering av insatsen struktureras moment som nykterhets- och drogtester upp, samt hur och när dialogen/ uppföljningarna skall genomföras. Den behandlande terapeuten och den formella uppdragsgivaren måste ha löpande kontakt för att säkerställa att eventuell frånvaro är legitim o dyl. Vid förekomst av vissa substanser, tex alkohol, kan det vara lämpligt att påbörja medicinering med tex Antabus, Campral och Naltrexon. Vi kan erbjuda behandling för samtlig problematik vi redogör för under rubrik Öppenvården. Utöver beroende av substanser erbjuder vi alltså öppenvårdsbehandlingar för tex skadligt bruk, spelberoende, ångestproblematik mm. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa Er i ert specifika ärende.