Personal

Våra Socialarbetare och Terapeuter

Jonas Hedwall

Jonas Hedwall

Föreståndare/ delägare. Verksamhetsplanerare Gävle/ Sandviken med omnejd. Socionom och yrkesverksam sedan 1999 med erfarenheter från privat, kommunal och statlig verksamhet, b l a 12 år som frivårdsinspektör. Utbildad i ett antal teorier/ metoder samt kognitiva motivations- och påverkansprogram som tex Beteende – Samtal – Förändring (BSF), Lösningsfokuserat synsätt, Kriminalitet som livsstil och Motivational Interviewing (MI). Certifierad att genomföra ADDIS – ett strukturerat intervjuformulär vid bedömning/ diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD-10 och DSM-5:s diagnoskriterier. Certifierad att genomföra ADAD – ett bedömningsinstrument för ungdomar.

Susanne Melin

Susanne Melin

Delägare. Alkohol- och drogterapeut specialiserad på Återfallsprevention med KBT-inriktning. Kunskaper inom Tolvstegsbehandlingens metod och teori. Utbildad motivatör samt vidareutbildad inom KBT-behandling vid spelberoende. Certifierad att bedriva programmet RePulse samt metoden Community Reinforcement Approach (CRA). Utbildad i KBT Sömn, Motivational EnhancementTherapy(MET) samt i A-CRA och ACC. Susanne hade innan Intense Rehab startade lång och god erfarenhet av arbete på div HVB-hem med bl a neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteenden och alkohol- /drogproblematik. 

Camilla Hillgren

Steg 1 utbildad KBT-/ och beroendeterapeut med MI-utbildning och studier och erfarenheter inom arbete med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Många års erfarenhet av arbete med personer inom neuropsykiatri. Gedigna erfarenheter och utbildningar inom missbruksområdet, så som Återfalls- prevention och MET. Utbildad i KBT Sömn – en metodik som används vid sömnproblem. Camilla kom till oss 2016, då från Sandviken kommuns öppenvård (missbruk) Svalan, där hon arbetat med behandling, återfalls- prevention samt stöd till anhöriga. Camilla är utbildad i spelmissbruksbehandling med KBT.
Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson

Började arbeta på Intense Rehab 2014. Undersköterska i botten, utbildad i psykodynamisk terapi med inriktning missbrukspsykologi. Utbildad i Motivational Interviewing (MI), Case Management (CM R-ACT) samt Community Reinforcement Approach (CRA), A-CRA och ACC. Utöver detta har Magnus utbildningar i Familjebehandling KBT, Motivational Enhancement Therapy (MET) samt Spelmissbruksbehandling med KBT. Magnus har förvärvat mycket lång och god erfarenhet av att möta och bemöta människor med psykisk- och beroendeproblematik samt då dessa kombineras (samsjuklighet).
Lasse Wennerberg

Lasse Wennerberg

Lasse har arbetat hos oss sedan 2014. Utöver att var en empatisk, varm och trygg medmänniska är Lasse nykter alkoholist sedan 18 år och har gedigna kunskaper om Tolvstegsbehandling då han själv genomgått det. Lasse har massor av kunskaper och insikter och delar gärna med sig av dessa. Han har innan han kom till oss bl a varit anställd på Röda Korset som arbetsledare och resursperson till frivilligarbetarna. Lasse är utbildad i Kris och Medmänskligt Stöd (KMS) och är extern kontrollant åt frivården.

Stefan Björn

Stefan Björn

Stefan började på Intense Rehab 2017 och är utbildad Steg 1 KBT-terapeut. Han är även utbildad i Motivational Interviewing (MI), KBT Sömn, Coaching, Community Reinforcement Approach CRA, A-CRA och eftervårdsprogrammet ACC samt Motivational Enhancement Therapy (MET). Stefan är även via utbildning berättigad att bedriva strukturerad Återfallsprevention. Innan Stefan kom till oss jobbade han bl a på HVB-hemmen Inagården och Älvgården med att bedriva psykologiskt och psykosocialt behandlingsarbete inom målgruppen unga människor med komplex psykisk problematik i kombination med alkohol-/ drogproblematik.

Mia Wiklund

Mia Wiklund

Mia kom till oss 2021. Hon är undersköterska i botten varefter hon utbildat sig till Socialpedagog. Mia är utbildad i Motivational Interviewing (MI) och som utförare av Tolvstegsbehandling. Mia intresserar sig mycket för sambandet mellan trauma och beroende/ samsjuklighet och har mot bakgrund av detta genomgått en treårig traumagruppbehandling/ utbildning. Utöver detta har hon utbildat sig i KBT Sömn, CRA, A-CRA och ACC samt Motivational Enhancement Therapy (MET). Mia har tidigare arbetat på stödboende och kommer senast från RIA (Hela människan) där hon under tre år ansvarade för det psykosociala förändringsarbetet.

Katrin Reinhold

Katrin Reinhold

Katrin började på Intense Rehab 2022. Som grund har Katrin en KY-examen som psykiatriskötare varefter hon utbildade sig till Steg 1 KBT-terapeut och ART-instruktör. Andra exempel på Katrins utbildningar är: Motivational Enhancement Therapy (MET), Spelberoende (KBT), Återfallsprevention, CRA, A-CRA; ACC, Barn i familjer med missbruk, Våldets pedagogik. Katrin har erfarenhet av arbete med all form av social- och beteendeproblematik, alkohol- /drogproblematik, familjeproblem mm från sina tidigare arbeten inom bl a skola, socialtjänst, HVB-hem och Kriminalvården.

Rojan Gitirokh

Samordnare insatser Stockholm med omnejd. Rojan kom till oss på Intense Rehab 2022. Hon är utbildad Steg 1 KBT-terapeut, kandidatexamen (Genuskunskap och Psykologi) samt master i familjepsykoterapi. Rojan är även utbildad i CRA, A-CRA och eftervårdsprogrammet ACC samt Motivational Enhancement Therapy (MET). Rojan har praktiserat systematisk psykoterapi till barn, par, grupper och familjer med psykisk ohälsa. Senast arbetade Rojan som ärendeansvarig KBT Individual terapeut på Viksjö gård Psykoterapeutiskt Center i Järfälla. Den dominerande målgruppen för Rojan var då ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

Elin Viklund

Arbetat på Intense Rehab sedan 2023. Elin är utbildad Steg 1 KBT-terapeut, kandidatexamen (Psykologi) med master i Case management (CM) samt Psykologi. Även utbildad i Motivational Interviewing (MI), Återfallsprevention, samt CRA, A-CRA, ACC och Motivational Enhancement Therapy (MET). Elin har bl a arbetat 5 år som samordnare på HVB med missbruk/ dubbeldiagnoser samt med kliniskt terapeutiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Utöver substansberoende har Elin vana av att arbeta inom problemområden som bl a ångestproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, självskadebeteende, depression samt med föräldrastöd.

Magnus Ejderberg

Arbetat på Intense Rehab sedan 2023. Behandlingspedagog med lång erfarenhet av arbete med all from av social- och socialpsykologisk problematik med fokus substansberoende och skadligt bruk. Magnus är utbildad i bl a CRA, CRAFT, MI, Återfallsprevention, Motivational Enhancement Therapy (MET) och ACT, samt Compassionfokuserad terapi (CFT). Utöver detta är Magnus spelberoendeterapeut och har betydande erfarenhet av att arbeta med familj/ nätverk och anhörigstöd.

Miriam Mughrabi

Miriam kom till oss 2024. Hon är utbildad i och har erfarenheter av att utföra KBT – familjesystemisk terapi, mentaliseringsbaserad terapi och miljöterapi. Bl a består utbildningarna av klinisk hälsopsykologi, tillämpad klinisk psykologi, en kandidatexamen i psykologi, MI (Motivational Interviewing), Barns Behov I Centrum samt psykoterapeututbildning KBT. Det återstår formaliteter innan Miriam är legitimerad psykolog. De praktiska erfarenheterna har hon bl a från Viksjö Gård där hon arbetat som terapeut (individuellt och familj) och genomfört psykologiska bedömningar, samt från NHS Foundation Trust där hon ledde strukturerade KBT-gruppbehandlingar.

Anette Zetterlund

Anette kom till oss 2024. Hon är utbildad Behandlingsassistent med diverse påbyggnadsutbildningar bla a i form av MI (motiverande samtal), Lösningsfokuserad arbetsmetod och CRA, A-CRA och ACC. Utöver detta utbildningar i relation till problemområden som autism, ADHD, självskadebeteende m.fl. Anette har erfarenheter från behandlingsarbete på div HVB-hem, samt som boendestödjare, öppenvårdsbehandlare och handledare/ arbetsledare. Bl.a från CEAN-HVB, Villa Fornudden och Skarpnäcksgården.