Personal

Våra Socialarbetare och Terapeuter

Jonas Hedwall

Socionom och yrkesverksam sedan 1999 med erfarenheter från såväl privat som kommunal och statlig verksamhet, bla 12 år som frivårdsinspektör. Utbildad i ett antal teorier och metoder samt kognitiva strukturerade motivations- och påverkansprogram som tex Beteende-Samtal-Förändring, Lösningsfokuserat synsätt, Kriminalitet som livsstil och MI (motivational Interviewing).

Susanne Melin

Alkohol- och drogterapeut specialiserad på återfallsprevention med KBT-inriktning, men har även kunskaper inom 12-stegs metod/teori. Utbildad motivatör samt vidareutbildad inom spelberoende. Certifierad att genomföra programmet Repulse samt den manualbaserade återfallspreventiva metoden CRA (Community Reinforcement Approach). Erfarenheter från arbete på div HVB-hem med bla neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteenden och missbruk.

Camilla Hillgren

Steg 1 utbildad KBT-/ och beroendeterapeut med MI-utbildning och studier och erfarenheter inom arbete med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Många års erfarenhet av arbete med personer inom neuropsykiatri. Även gedigna erfarenheter och utbildningar inom missbruksområdet, så som Återfallsprevention. samt MET som är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem. Camilla kommer från Sandvikens kommuns öppenvård (missbruk) Svalan, där hon arbetat med behandling, återfallsprevention samt stöd till anhöriga.

Magnus Gustafsson

Undersköterska med gedigen yrkeserfarenhet inom olika områden av psykiatri och socialt arbete. Magnus har mycket god erfarenhet vad gäller att bemöta människor med psykisk- och missbruksproblematik, samt då dessa kombineras. Utbildad i psykodynamisk terapi med inriktning missbrukspsykologi. Utbildad i MI (motivational Interviewing), Case Management (CM R-ACT) samt det manualbaserade återfallspreventiva metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

Lasse Wennerberg

Utöver att vara en empatisk, varm och trygg medmänniska är Lasse nykter alkoholist sedan 14 år och har genomgått tolvstegsprogrammet inom AA. Han har bl a varit anställd på Röda Korset som arbetsledare och resursperson till frivilligarbetarna. Lasse har utbildning i bl a KMS (Kris och Medmänskligt Stöd) och är extern kontrollant och övervakare åt Frivården.

Stefan Björn

Steg 1 utbildad KBT-terapeut. Efter många års arbete inom försäljning, utbildning etc sadlade Stefan om och är sedan några år tillbaka en engagerad och kunnig socialarbetare, och har bl a utbildning i KBT, MI, Coaching samt Återfallsprevention. Stefan kommer närmast från Inagården och Älvgården, där han med samtalet som medel arbetat målinriktat och konstruktivt under ofta svåra förutsättningar – med unga människor med komplex psykisk problematik ofta i kombination med missbruk.

Katarina Eriksson

Katarina är vårt senaste tillskott och kommer att med sitt engagemang, sin energi och sin kunskap att vara en mycket värdefull resurs för oss och inte minst våra klienter. Katarina är utbildad alkohol- och drogterapeut och har genom sina tidigare arbeten på diverse behandlingshem många års erfarenhet som terapeut och behandlingsassistent. Katarina är undersköterska i botten och är även utbildad i akupunktur.