Personal

Våra Socialarbetare och Terapeuter

Jonas Hedwall

Jonas Hedwall

Föreståndare/delägare. Verksamhetsplanerare Gävle/Sandviken med omnejd. Socionom och yrkesverksam sedan 1999 med erfarenheter från såväl privat som kommunal och statlig verksamhet, bla 12 år som frivårdsinspektör. Utbildad i ett antal teorier och metoder samt kognitiva strukturerade motivations- och påverkansprogram som tex Beteende-Samtal-Förändring, Lösningsfokuserat synsätt, Kriminalitet som livsstil och MI (motivational Interviewing). Certifierad att genomföra ADDIS – ett strukturerat intervjuformulär som får fram en bedömning/diagnos av alkohol- och drogproblematik enligt ICD–10 och DSM-5:s diagnoskriterier.

Susanne Melin

Susanne Melin

Delägare. Alkohol- och drogterapeut specialiserad på återfallsprevention med KBT-inriktning, men har även kunskaper inom 12-stegs metod/teori. Utbildad motivatör samt vidareutbildad inom spelberoende. Certifierad att genomföra programmet Repulse samt den manualbaserade återfallspreventiva metoden CRA (Community Reinforcement Approach). Utbildad i KBT Sömn – En metodik som används vid sömnproblem. Erfarenheter från arbete på div HVB-hem med bla neuropsykiatrisk problematik, självskadebeteenden och missbruk.

Camilla Forsberg

Camilla Hillgren

Steg 1 utbildad KBT-/ och beroendeterapeut med MI-utbildning och studier och erfarenheter inom arbete med personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Många års erfarenhet av arbete med personer inom neuropsykiatri. Även gedigna erfarenheter och utbildningar inom missbruksområdet, så som Återfallsprevention. samt MET som är en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem.
Utbildad i KBT Sömn – en metodik som används vid sömnproblem. Camilla kom till oss 2016, då från Sandvikens kommuns öppenvård (missbruk) Svalan, där hon arbetat med behandling, återfallsprevention samt stöd till anhöriga. Camilla är utbildad i spelmissbruksbehandling med KBT.

Magnus Gustafsson

Magnus Gustafsson

Undersköterska med gedigen yrkeserfarenhet inom olika områden av psykiatri och socialt arbete. Magnus har arbetat hos oss sedan 2014 och har mycket god erfarenhet vad gäller att bemöta människor med psykisk- och missbruksproblematik, samt då dessa kombineras. Utbildad i psykodynamisk terapi med inriktning missbrukspsykologi. Utbildad i MI (motivational Interviewing), Case Management (CM R-ACT) samt det manualbaserade återfallspreventiva metoden CRA (Community Reinforcement Approach). Magnus är utbildad i Familjebehandling KBT – en samling för familjer anpassade tekniker och verktyg i arbete med bl a utredning, konflikthantering, aggressivt utåtagerande, strukturer/ rutiner, missbruk. Utbildad i spelmissbruksbehandlig med KBT

Lasse Wennerberg

Lasse har arbetat hos oss sedan 2014. Utöver att vara en empatisk, varm och trygg medmänniska är Lasse nykter alkoholist sedan 17 år och har genomgått tolvstegsprogrammet inom AA. Lasse har massor av kunskaper och insikter han gärna delar med sig av. Lasse har före han kom till oss bl a varit anställd på Röda Korset som arbetsledare och resursperson till frivilligarbetarna. Lasse har utbildning i bl a KMS (Kris och Medmänskligt Stöd) och är extern kontrollant och övervakare åt Frivården.

Stefan Björn

Verksamhetschef för Stockholm/ Uppsala. Stefan är utbildad Steg 1 KBT-terapeut. Utöver detta har han utbildningar i bl a MI (motivational interviewing), Coaching, Återfallsprevention samt även utbildad i KBT Sömn – en specifik metodik som används vid sömnproblem. Stefan kom till oss 2017, då från Inagården och Älvgården, där han med
samtalet som medel arbetat målinriktat och konstruktivt under ofta svåra förutsättningar – med unga människor med komplex psykisk problematik ofta i kombination med missbruk.

Mia Wiklund

Mia är undersköterska i botten varefter hon utbildat sig till Socialpedagog. Hon är även utbildad i MI (motivational Interviewing) och har mycket goda kunskaper inom Tolvstegsbehandling. Mia har stort intresse av sambandet mellan trauma och samsjuklighet/beroende där obearbetade trauman ofta blir ett hinder för att lyckas uppnå en varaktig drogfrihet/nykterhet. Mot bakgrund av detta har hon genomfört en treårig traumagruppbehandling/ utbildning. Utbildad i KBT Sömn – en metodik som används vid sömnproblem. Mia har arbetat på Hemstagården (Gävle kommuns stödboende) och kommer senast från RIA där hon under tre år ansvarat för det sociala förändringsarbetet. Mia är en mycket kompetent kraft i motivationshöjande och därefter behandlande arbete.

Katrin Reinhold

Katrin har varit yrkesverksam inom socialt förändrings-/ behandlingsarbete i närmare 20 år. Med en grund i KY-examen som psykiatriskötare utbildade hon sig senare till Steg-1 KBT-terapeut, ART-instruktör. Hon är även utbildad ”Dans för Hälsa”-instruktör. Exempel på andra utbildningar: TBA (Tillämpad BeteendeAnalys), Spelberoende, Återfallsprevention, Barn i familjer med missbruk, Våldets pedagogik mm. Katrin har erfarenhet från behandlingsarbete med all form av social problematik, missbruk/ beroende, kriminalitet, psykisk ohälsa, familjeproblematik etc. Både enskilt och i grupp – med barn, ungdomar, vuxna och familjer. Senast i sin roll som skolkurator på Internationella engelska skolan och före detta inom Socialtjänsten, Kriminalvården och på bla Älvgårdens HVB.